دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت


دانشکده معارف اسلامی و مدیریت با عنایت به اهمیت فراوان این رشته، در سال 1369 تأسیس شد و از آن زمان تا کنون به پرورش نیروهای توانمند، مستعد و متخصص در حوزه مدیریت مشغول است.

دکتر میثم لطیفی

، ریاست محترم دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

وی در سال 1375 وارد دانشگاه امام صادق شد و در سال 1382 مدرک کارشناسی ارشد پیوسته خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی اخذ نمود. سپس وارد دوره دکتری مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تربیت مدرس شد و در سال 1388 تواسنت مدرک دکتری خود را اخذ کرده و از همان سال به عنوان عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت فعالیت خود را آغاز کرد.رضا بنی اسد

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


مدیریت استراتژیک، مدیریت فناوری اطلاعات

مصباح الهدی باقری کنی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


بازاریابی، بازاریابی اسلامی

اسد الله گنجعلی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملکرد

نادر جعفری هفتخوانی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


بازاریابی

سید علی علوی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


تاریخ مدیریت
 
 

رشته‌ي مديريت يکي از رشته‌هاي علوم انساني به شمار مي‌رود. علوم انساني، مجموعه‌ي رشته‌هايي هستند که حاصل گردآوري و دسته‌بندي تجربه‌ها در جهت شناخت انسان و حل مسائل مربوط به آن، چه در بعد فردي (مثل روانشناسي و زبان شناسي) و چه در بعد اجتماعي، هستند (مثل جامعه‌شناسي و اقتصاد). علوم انساني، برخلاف شناختي که از آن در دوره‌ي متوسطه وجود دارد، در سطوح دانشگاهي (به خصوص دانشگاه‌هاي کشورهاي پيشرفته)و کاربردي آن از جايگاه بسيار مهم و بالايي برخوردار است. اين اهميت، از پيچيدگي فردي و اجتماعي انسآن‌ها و دشواري شناخت آن‌ها و حل مسائل و مشکلات مربوط به آن‌ها ناشي مي‌شود؛ تا جايي که فهم و درک با ابزارها و تسهيلات ساخته‌ي خود انسآن‌ها سروکار دارد (مانند علوم مهندسي) و يا با پديده‌ها و طبيعت قابل لمس و قابل مشاهده درگير است (مانند علوم زيستي و طبيعي)، حل و فصل مسائل مربوط به آن‌ها بسيار آسان‌تر از زماني است که روي رفتارهاي پيچيده و غير قابل پيش‌بيني و تصور فردي و اجتماعي انسآن‌ها مطالعه مي‌شود.

رشته‌ي مديريت در رده‌ي علوم ميان رشته‌اي نيز قرار مي‌گيرد. اين علوم، علومي هستند که از رشته‌هاي ديگر و يا ترکيبي از آن‌ها براي پرداختن به مسائل و موضوعات مربوط به رشته‌ي خود بهره مي‌گيرند. براي مثال، رشته‌ي مديريت، از رشته‌ي روان‌شناسي، جهت تجزيه و تحليل بعد روحي و رواني انسآن‌ها و رفتارهاي آن‌ها، از اقتصاد، جهت درک داد‌ و ستدهاي کوچک و بزرگ در جامعه و چگونگي تهيه‌ي منابع مالي جوامع و افراد آن‌ها، از رياضيات، جهت استفاده از استدلال‌ها و تحليل‌هاي رياضي در اندازه‌گيري و سنجش کمي روابط در سازمان‌ها و مانند آن بهره مي‌گيرد.

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت با عنایت به چنین جایگاهی در سال 1369 تأسیس شد و از آن زمان تا کنون به پرورش نیروهای توانمند، مستعد و متخصص در حوزه مدیریت مشغول است.


ضرورت همراه کردن و کنار هم قراردادن معارف اسلامي و مديريت در عنوان اين رشته و در نام دانشکده، از تلاش و قصد دانشکده براي پايبند بودن به دين اسلام، در تمامي امور، ناشي مي‌شود. مديريت، در بخش‌هاي مختلف زندگي انسآن‌ها گسترده شده و در آن تاثير مي‌گذارد. بنابراين از لوازم پايبندي به اسلام در تمام امور و بخش‌ها و ابعاد زندگي، توجه به نگرش اسلام، ارزش‌ها و اصول و معارف‌اسلامي درباره‌ي امر مديريت است. در حال حاضر، دروس معارف‌اسلامي و دروس مديريتي به صورت مجزا و جدا از هم ارائه مي‌شوند. بنابراين تلفيق اين دو، بر عهده‌ي تحصيل کرده‌ي رشته‌ي معارف‌اسلامي و مديريت مي‌باشد، که با نگرش، فهم، دانش، آموزش و تربيتي که از تحصيل معارف‌اسلامي مي‌تواند به دست آورد، اجزا، ابعاد و روش‌هاي مختلف مديريت را مورد ارزيابي و سنجش قرار داده و در جهت رشد و سازندگي و اهداف ناب دين اسلام در خصوص زندگي فردي و اجتماعي انسان، اصلاح و تکميل کند؛ اصول مديريت، وظايف مديريت، ويژگي‌هاي مديريت، مهارت‌هاي مديريتي‌، مسائل سازمان‌ها، بهبود سازمان‌ها، رشد سازمان‌ها و مانند آن، از جمله اين ابعاد و اجزا مي‌باشند. در آينده، اين تلفيق در اثر مطالعات و تحقيقات عميق‌تر دنبال شده و نتايج آن در قالب علوم و دروس مختلف دانشگاهي به برنامه‌هاي آموزشي اين رشته اضافه مي‌شود.

براي به وجود آمدن اين تلفيق، تلاش‌هاي مشترک دانشکده (اساتيد، مسؤولان دانشکده و برنامه‌هاي دانشکده) و دانشجو لازم و ضروري است.

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم