دکتر علیرضا چیت سازیان

دکتر علیرضا چیت سازیان


دکتر علیرضا چیت‌سازیان از اساتید گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی و همچنین عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است. وی همچنین عضو پیوسته دفتر مدیریت اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) می‌باشد.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی

و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

علیرضا چیت‌سازیان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق (علیه السلام) اخذ نموده و دوره دکتری خود را در رشته مدیریت رفتار سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت پشت سر گذاشت.دکتر چیت‌سازیان مطالعات و پژوهش‌های خود را درزمینه ی تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی، ارتباطات سازمانی، اصول و مبانی سازمان و مدیریت و خط‌مشی عمومی و روان‌شناسی اجتماعی و چندین حوزه دیگر متمرکز کرده است. ایشان در دانشگاه‌های مختلفی ازجمله علامه طباطبایی، علوم اقتصادی و دانشگاه کاشان دروس مرتبط را تدریس می‌کند. حاصل مطالعات و پژوهش‌های وی تألیف چندین مقاله ازجمله «بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان‌شناختی بر ابعاد رفتاری و نگرشی» و «بررسی ابعاد و مؤلفه‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی» و کتاب «نقطه‌های آغاز در مدیریت اسلامی» می‌باشد.

دکتر چیت‌سازیان توانست جایزه اثر برتر دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در محور تألیف کتاب در جشنواره سالانه هفته پژوهش در سال تحصیلی 93-94 را از آن خود کند. همچنین ایشان به‌عنوان برگزیده پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در جشنواره سالانه هفته پژوهش در سال تحصیلی 84-85 را تصاحب کند. وی در سال تحصیلی 84-85 مسئول طرح هادی و مشاور تحصیلی دانشجویان در دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) فعالیت داشت. از دیگر سوابق اجرایی ایشان عضویت در کمیسیون مدیریت و حکمرانی دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی در دانشگاه شاهد(سال1395) است. وی عضو تیم داوری مجلات علمی پژوهشی و نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی اسلامی نیز است.

فعالیت های اجرایی دانشگاهی
 • معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) از مهرماه ۱۳۹۵ ادامه
 • معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) از مهرماه ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۴
 • مدیر دفتر مطالعات مدیریت اسلامی دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
 • عضو پیوسته دفتر مطالعات مدیریت اسلامی دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) ۱۳۸۹ تا کنون
فعالیت های آموزشی
مقطع دکتری
 • خط‌مشی عمومی و روان‌شناسی اجتماعی
 • مذاکره و رفع تعارض در خط‌مشي‌گذاري عمومي
 • روش‌شناسی در مطالعات مدیریت اسلامی
مقطع کارشناسی­ارشد
 • تحليل رفتاري و مديريت منابع انسانی– دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و گروه مدیریت دانشگاه کاشان
 • ارتباطات سازمانی – دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته- دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه امام صادق (ع)
 • روش تحقیق – دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و گروه مدیریت دانشگاه کاشان
  مقطع کارشناسی
 • مدیریت رفتار سازمانی- دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیریت منابع انسانی- دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 • سازکارهای نهادی در اداره امور عمومی- دانشگاه امام صادق (ع)
 • روانشناسی کار - دانشگاه امام صادق (ع)
 • مدیریت اسلامی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه امام صادق (ع)
 • اصول و مبانی سازمان و مدیریت – دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 • روش تحقیق- دانشگاه امام صادق (ع)
 • ارتباطات انسانی در سازمان­ها- دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
دوره­های ضمن خدمت
 • ارتباطات انسانی در سازمان­ها- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
 • مدیریت تعارض در سازمان­ها- سازمان تامین اجتماعی شهرستان کاشان
فعالیت های پژوهشی
تدوین کتاب کتاب نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی با همکاری دکتر مرتضی جوانعلی‌آذر. تهران :‌ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) مقالات علمی پژوهشی:
 • "شناسایی محتواي قراردادهای روان‌شناختی در اعضای هیأت علمی : استفاده از روش آمیخته" دو فصلنامه علمی-پژوهشی انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت): پائیز و زمستان 1392 , دوره  7 , شماره  2 (پياپي 14)
 • بررسي عوامل موثر بر پديده «طفره روي اجتماعي» در فعاليت هاي گروهي (مورد مطالعه: گروه هاي مطالعاتي دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع)) دو فصلنامه علمی-پژوهشی انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت): بهار و تابستان 1389 , دوره  4 , شماره  1 (پياپي 7) , از صفحه 161 تا صفحه 180.
 • طراحي و رتبه بندي مولفه هاي آميخته بازاريابي داخلي فرش دستباف ايران. فصلنامه علمی-پژوهشی گلجام: پاييز 1389 , دوره  - , شماره  17 , از صفحه 53 تا صفحه 69.
 • " بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد رفتاری و نگرشی" دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). بهار 1393. سال 23، شماره 73 . از صفحه 95 تا صفحه 120.
 • «بررسی ابعاد و مؤلفه‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی» پذیرش در فصلنامه راهبرد فرهنگ
مقالات علمی تخصصی و شرکت در همایشها:
 • ارائه مقاله پژوهشی «بازخوانی جوهره مدیریت اسلامی» در سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی صدرا
 • "مديريت دانش و سرمايه هاي انساني»" مجله تدبير(سازمان مديريت صنعتي ايران)- سال هفدهم _ شماره177 بهمن85
 • "بررسی تأثیرات فرهنگ سازمانی بر حاکمیت شرکتی " مجله علمی تخصصی مدير دانشكده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)
 • "خلاقیت، بستری برای نوآوری سازمانی". مجله علمی تخصصی هنر مديریت دانشگاه امام رضا(ع)
 • " خدمات و بازاريابي آن" مجله علمی تخصصی مدير دانشكده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)
 • «ارائه راهبردهاي تحول فرهنگ ملي در راستاي ترويج سبک زندگی مطلوب در جهاد اقتصادي : با تاکید بر نقش رسانه» با همکاری آقای دکتر گودرزی در همایش ملی جهاد اقتصادي. دانشگاه عالی دفاع ملی. زمستان ۱۳۹۰
عضویت در کمیسیونها
 1. عضو کمیسیون «مدیریت و حکمرانی» دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی. دانشگاه شاهد . اسفندماه 1395
عضویت در تیم داوری مجلات علمی پژوهشی و نشستها
 1. فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) دانشگاه علامه طباطبائی
 2. فصلنامه علمي ـ پژوهشي راهبرد فرهنگ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 3. دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي اندیشه مدیریت راهبردی دانشكده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)
 4. فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش نامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد
 5. فصلنامه علمي ـ پژوهشي بهبود مدیریت موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
 6. نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی اسلامی با موضوع تحلیل نهادهای اجتماعی مبتنی بر اعتبارات اصولی و فلسفی
جوایز پژوهشی
 • جایزه اثر برتر دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق (ع) در محور تالیف کتاب در جشنواره سالانه هفته پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) در سال تحصیلی 94-93
 • برگزيده پژوهشی دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق (ع)در جشنواره سالانه هفته پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) در سال تحصیلی85-84
 • مسوول طرح هادی و مشاور تحصيلي دانشجويان در دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق(ع) در سال تحصیلی85-84

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم