معاونت تحصیلات تکمیلی

 

معاونت تحصیلات تکمیلی


اگر بخواهیم مدیریت مالی را تعریف کنیم، عبارت است از « تخصیص منابع تامین مالی به منابع مصرف بصورت کارا و اثربخش» مدیریت مالی در سه سطح دولتی، شرکتی و خانواده مطرح است و گستره وسیعی را شامل می شود: از پدر یک خانواده که در آخر ماه در پی تراز کردن داخلی و خرجی خانواده خویش است تا رئیس فلان بانک که در حال وضع سیاست پولی برای اعطای وام است تا بانک مرکزی یک کشور که به دنبال وضع سیاستهای مالی برای کنترل نرخ تورم است.
اما آنچه که لازم است در اینجا به آن توجه کرد این است که آنچه که در بالا آمد آن چیزی بود که در مدیریت مالی به عنوان مدیریت مالی به آن رسیدگی می شود، منتهی آنچه که از دانشگاه امام صادق علیه السلام در زمینه مدیریت مالی انتظار می‌رود، چیزی فرای موارد بالاست. آنچه که منظور است، تولید علم در زمینه مدیریت مالی است که امروزه از آن با عنوان مالی اسلامی یاد می شود که عبارت است از اینکه آنچه در منابع اسلامی آمده و قابلیت اجرایی شدن و تبدیل به ابزار، نهاد و مفهوم دارند، در زمینه مالی استفاده شود.

دکتر علیرضا چیت‌سازیان

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
همکاران معاونت: نام همکاران

توضیح کوتاه، توضیح کوتاه توضیح کوتاه توضیح کوتاه، توضیح کوتاه توضیح کوتاه توضیح کوتاه، توضیح کوتاه توضیح کوتاه توضیح کوتاه، توضیح کوتاه توضیح کوتاهمعاونت تحصیلات تکمیلی

 

آخرین اطلاعیه ها


 
 

دیگر بخش ها


ما مشتاق موفقیت یکدیگریم