گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


تاریخچه تاریحچه استادیار گروه مدیریت بازرگانی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) از سال ۱۳۸۴ می‌باشد. وی در حال حاضر، معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) را بر عهده دارد.
مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد . فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد . دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد

دکتر علی رضاییان

مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

اسدالله گنجلعی در سال ۱۳۷۷ وارد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) شد و در سال ۱۳۸۳ مدرک کارشناسی ارشد پیوسته خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی اخذ نمود. سپس وارد دوره دکتری مدیریت منابع انسانی در دانشگاه شهید بهشتی شد و در سال ۱۳۸۹ دوره دکتری را با موفقیت به اتمام رساند.اسد الله گنجعلی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملکرد

مصباح الهدی باقری کنی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


بازاریابی، بازاریابی اسلامی

نادر جعفری هفتخوانی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


بازاریابی

سید علی علوی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


تاریخ مدیریت

رضا بنی اسد

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


مدیریت استراتژیک، مدیریت فناوری اطلاعات

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم