گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی

گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی


تاریخچه تاریحچه استادیار گروه مدیریت بازرگانی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) از سال ۱۳۸۴ می‌باشد. وی در حال حاضر، معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) را بر عهده دارد.
هدف از این رشته عبارت است از: آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت دولتی قادر خواهند شد تا به منزله پزوهشگر به مطالعه پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مساول مدیریتی به اداره موفقیت امیز سازمان ها کمک نمایند.

دکتر حسن دانایی فرد

مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی

دکتر دانایی‌فرد مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان اخذ و پس‌ازآن مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت دولتی را از دانشگاه شهید بهشتی تهران دریافت نمود. ایشان دوره دکتری خود را در رشته مدیریت دولتی تطبیقی و توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی با موفقیت پشت سر گذاشت.علیرضا چیت سازیان

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت دولتی


حلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی، ارتباطات سازمانی، اصول و مبانی سازمان و مدیریت و خط‌مشی عمومی و روان‌شناسی اجتماعی

سید مجتبی امامی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت دولتی


خط مشی گذاری عمومی، واکاوی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

محمدرضا عطاردی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت دولتی


تئوری اجرای خط مشی، بررسی مسائل خط مشی گذاری، مدیریت تحول، تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعات مدیریت

مرتضی جوانعلی آذر

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت دولتی


مدیریت اسلامی

محمد مهدی علی شیری

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت دولتی


مبانی مدیریت و سازمان، مدیریت منابع انسانی، مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیریت استراتژیک، طراحی و تغییر سازمان، مبانی علم اداره

وحید یاوری

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت دولتی


توانمندسازی کارکنان، مدیریت استراتژیک، ارزیابی عملکرد مدیران،‌ رویکرد و روش‌های بهبود و تعالی سازمانی

میثم لطیفی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت دولتی


استاد منابع انسانی و تحلیل مسائل کلان سرمایه انسانی در سازمان‌های ایرانی و بررسی‌های دولتی منابع انسانی در سطح ملی

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم