گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی


تاریخچه تاریحچه استادیار گروه مدیریت بازرگانی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) از سال ۱۳۸۴ می‌باشد. وی در حال حاضر، معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) را بر عهده دارد.
هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی ، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت صنعتی قادر خواهند شد تا به عنوان محقق به پزوهش پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک نمایند.

دکتر عادل

مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

دکترعادل آذر استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق است. وی دارای نشان درجه یک پژوهش است و در حال حاضر ریاست دیوان عالی محاسبات اداری جمهوری اسلامی ایران را نیز بر عهده دارد.مهدی حمزه پور

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی


رفتار سازمانی، ساختار و مدیریت سیستم، مدیریت استراتژیک، روش تحقیق، مدیریت بحران، پارادایم کوانتوم و کاربرد های آن

حسین بختیاری

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی


مدل‌های تصمیم‌گیری، مباحث کمی علم مدیریت صنعتی

غلامرضا گودرزی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی


یک توضیح فارسی باید اینجا وارد کنیم برای هر استاد و در حد 60 حرف

روح الله رازینی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی


حوزه مدیریت و سنجش عملکرد، مدیریت و کنترل کیفیت، تصمیم‌گیری و روش‌های کمی در مدیریت

علیرضا افضلی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی


آینده‌پژوهی، دین و فرهنگ، دولت اسلامی، قواعد عربی

فرهاد بصری

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی


مدیریت تولید، مدیریت کارخانه

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم