گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی


اگر بخواهیم مدیریت مالی را تعریف کنیم، عبارت است از « تخصیص منابع تامین مالی به منابع مصرف بصورت کارا و اثربخش» مدیریت مالی در سه سطح دولتی، شرکتی و خانواده مطرح است و گستره وسیعی را شامل می شود: از پدر یک خانواده که در آخر ماه در پی تراز کردن داخلی و خرجی خانواده خویش است تا رئیس فلان بانک که در حال وضع سیاست پولی برای اعطای وام است تا بانک مرکزی یک کشور که به دنبال وضع سیاستهای مالی برای کنترل نرخ تورم است.
اما آنچه که لازم است در اینجا به آن توجه کرد این است که آنچه که در بالا آمد آن چیزی بود که در مدیریت مالی به عنوان مدیریت مالی به آن رسیدگی می شود، منتهی آنچه که از دانشگاه امام صادق علیه السلام در زمینه مدیریت مالی انتظار می‌رود، چیزی فرای موارد بالاست. آنچه که منظور است، تولید علم در زمینه مدیریت مالی است که امروزه از آن با عنوان مالی اسلامی یاد می شود که عبارت است از اینکه آنچه در منابع اسلامی آمده و قابلیت اجرایی شدن و تبدیل به ابزار، نهاد و مفهوم دارند، در زمینه مالی استفاده شود.

دکتر سید عباس موسویان

مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

دکتر سید عباس موسویان استاد دانشگاه تهران، جانشین مدیر مسئول مجله اقتصاد اسلامی و مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) است. ایشان تدریس دروس فقه مالی، حقوق مالی، بانکداری بین الملل اسلامی، فقه بازار سرمایه و فقه الاقتصاد را در چند سال اخیر در دستور کار خود قرار داده است.محمد طالبی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت مالی


مدیریت ریسک، روش شناسی تامین مالی، مالی اسلامی

محمد حسین قوام

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت مالی


مدیریت مالی، مالی اسلامی، اقتصاد

حسین حسن زاده سروستانی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت مالی


مالی اسلامی، ابزارهای مالی، تأمین مالی و بازار سرمایه

علی صالح آبادی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت مالی


مدیریت مالی، مهندسی مالی، سرمایه‌گذاری، مالی اسلامی

محمد توحیدی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت مالی


مدیریت ریسک، مالی اسلامی

سید محسن فاضلیان

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت مالی


سرمایه گذاری، مالی اسلامی

محمد فطانت فرد

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت مالی


سرمایه گزاری، مالی اسلامی

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم